Centrum pro chirurgickou léčbu obezity


QR kód Online objednání
Co je obezita

Obezita je onemocnění, při kterém je v těle nadměrné množství tuku. Tuk slouží nejen jako zásoba energie, jedná se zejména ...

Zdravotní rizika

Obezita přináší řadu rizik. Kvůli vysoké hmotnosti jsou přetěžovány klouby i páteř a pacienti mohou mít mnoho pohybových potíží ...

Možnosti léčby

Obezita přináší řadu rizik. Kvůli vysoké hmotnosti jsou přetěžovány klouby i páteř a pacienti mohou mít mnoho pohybových potíží ...

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity

Obezita je závažné chronické onemocnění, které způsobuje mnoho zdravotních komplikací, přispívá ke zkrácení života a snížení jeho celkové kvality. Univerzální příčina obezity neexistuje, její příčiny jsou velmi různorodé, částečně geneticky podložené, nicméně velmi obecně řečeno jde o nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem. V České republice se potýká s obezitou 20 až 25 % dospělých mužů a žen a jejich počet stále narůstá.

Příčinou obezity mohou být hormonální poruchy, avšak daleko častěji je příčinou nadměrný příjem potravy, pohodlnost či psychologické a genetické faktory.

Nadměrné množství tukové tkáně v organismu přispívá v 75 % případů ke vzniku cukrovky  2.typu, v 50 % případů ke zvýšení krevního tlaku a u 33 % případů ischemickým chorobám srdce a mrtvicím. V důsledku vysoké hmotnosti dochází také k přetěžování kloubů, páteře a nadváha způsobuje obézním pacientům pohybové obtíže. Obezita má svůj podíl i na neplodnosti, resp. na problémech při otěhotnění.

Stupně obezity se dělí do několika kategorií podle indexu tělesné hmotnosti, tzv. BMI (Body Mass Index). Podle BMI lze poté určit, v jaké kategorii se pacient nachází a jaká forma léčby připadá pro daného pacienta v úvahu.

Při léčbě obézních pacientů lze postupovat dvěma způsoby – konzervativně či chirurgicky. Konzervativní léčba je vždy prvním řešením a spočívá ve zhodnocení kalorického příjmu, stravovacích návyků a jídelníčku. Poté musí dojít k úpravě životosprávy, adekvátní analýze nejen jídelníčku, ale i životních návyků, psychického nastavení a k nastavení pohybových aktivit. Je možné využít i léky – tedy tzv. farmakologickou léčbu, zejména jako startovací či podpůrný stimul. Tato léčba obezity trvá většinou nejméně 3 až 6 měsíců a pokud nepřináší očekávané výsledky nebo dochází ke stagnaci, může přijít  na řadu chirurgická léčba – bariatrická chirurgie.

Bariatrická chirurgie je jedinou metodou, která prokazatelně zajistí udržení poklesu o více než 15 % celkové hmotnosti v dlouhodobém horizontu 10 let a která současně sníží úmrtnost, výskyt cukrovky, srdečního infarktu či cévní mozkové příhody. U žen pak snižuje i výskyt rakoviny. Bariatrická operace je vhodná pro pacienty, jejichž BMI je i po konzervativní léčbě vyšší než 35. Není však metodou samospasitelnou. Její indikaci předchází důkladné zhodnocení dosavadních snah pacienta o redukci hmotnosti, psychologické vyšetření a další doplňková vyšetření. Sama o sobě bez dlouhodobé spolupráce s pacientem nemůže přinést v delším horizontu uspokojivý výsledek. Na druhou stranu může významně zlepšit diabetes, snížit riziko kardiovaskulárních chorob či zlepšit šanci na otěhotnění.


„Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem“ 


Mobirise

Karlovarská krajská nemocnice a.s. zavádí od ledna 2022 v rámci chirurgického pracoviště do svého spektra výkonů také bariatrické operace a zařadí se tak k ostatním odborným centrům chirurgické léčby obezity v ČR.

Nově vznikající Centrum pro chirurgickou léčbu obezity v KKN tak chce poskytnout komplexní péči o pacienta s nadváhou – nejen chirurgickou část, ale ve spolupráci s dalšími odborníky – psychologem, obezitologickou ambulancí, nutričním specialistou a dalšími umožnit celkový přístup k léčbě tohoto onemocnění.

Pokud trpíte nadváhou, neváhejte oslovit svého diabetologa či praktického lékaře a nechte se nasměrovat do některé z ambulancí zaměřených na léčbu obezity, kde zhodnotíte svůj zdravotní stav s odborníkem a nastavíte správný postup při léčbě. Chirurgická terapie pak může být jedním z terapeutických postupů. I obezita může mít své řešení a každý by měl s vědomím jejích obrovských rizik zvážit, zda investice do sebe sama není tou investicí nejlepší.

Nejste v tom sami....

Naši partneři

Naše centrum spolupracuje s celou řadou odborných center a specialistů v oblasti prevence a léčby obezity. 

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
IČ: 263 65 804
DIČ: CZ26365804

Sledujte nás
Ústředna

Odkazy


QR kód Online objednání

The web page was created with Mobirise