Co je obezita

Obezita je onemocnění, při kterém je v těle nadměrné množství tuku. Tuk slouží nejen jako zásoba energie, jedná se zejména o tkáň, která je aktivní na úrovni hormonů (látek, které řídí a koordinují různé reakce a pochody v těle). V obézním těle se tuková tkáň stává hlavním endokrinním orgánem, tedy orgánem, který hraje roli ve vylučování důležitých látek do krve. Nadměrné množství tukové tkáně způsobuje mnoho zdravotních komplikací, přispívá ke zkrácení života a snížení jeho celkové kvality. Jedna univerzální příčina obezity neexistuje, její příčiny jsou velmi různorodé a společně vedou k nepoměru mezi energetickým příjmem a výdejem. Obézní člověk nemusí být automaticky provinilcem, který si sám způsobil svou otylost nezřízeným chováním. Domněnka o prvotní „biologické“ poruše látkové přeměny (metabolismu) staví otylé spíše do pozice postižených než provinilců, jedlíků a lenochů. Nárůst hmotnosti může být v první řadě způsoben poruchou vlastního řízení energetického metabolismu a další projevy, jako je nadměrné jedení a pasivita, mohou být spíš až jejím druhotným následkem. To částečně vysvětluje, proč jednoduchá řešení vycházející z výpočtů příjmu a výdeje kalorií nejsou v dlouhodobém horizontu úspěšná. Příčinou obezity mohou být i hormonální poruchy, ty ale způsobují méně než 1 % případů obezity. Svůj podíl na rozvoji obezity mohou mít také psychologické a genetické faktory.


Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
IČ: 263 65 804
DIČ: CZ26365804

Sledujte nás
Ústředna

Odkazy


QR kód Online objednání

Site was made with Mobirise